fbpx

Unity: สร้าง GameObject ที่ตำแหน่ง (0,0,0)

หลายคนที่ใช้ Unity อาจรู้สึกหงุดหงิดที่เวลาสร้าง GameObject ใหม่ แล้วต้องมาคอย Reset ตำแหน่งให้อยู่จุด (0,0,0) วันนี้มีวิธีตั้งค่าให้มาอยู่ตำแหน่ง (0,0,0) ตั้งแต่เริ่มสร้าง GameObject

วิธีการง่ายตั้งค่าให้ GameObject อยู่ในตำแหน่ง (0,0,0) เมื่อสร้างใหม่ทำง่าย ๆ ได้ดังนี้

ไปที่เมนู Edit > Preferences… จะแสดงดังรูปที่ 1

ด้านซ้ายมือให้เลือก Scene View

ด้านขวามือให้ติ๊กถูกที่ Create Objects at Origin

รูปที่ 1

Aj.Montri