Unity@Bangkok 2018

Unity Technologies ได้ประกาศจัดงาน Unity@Bangkok 2018 ในวันที่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561โดยจะมีหัวข้อด้านเทคนิค ตั้งแต่ระดับเริ่มต้น ขั้นกลาง จนถึงขั้นสูง การสาธิตเทคโนโลยี Unity ที่กำลังจะมาถึงเร็วๆนี้ และเปิดโอกาสให้ท่านได้รับเกร็ดความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ Unity สำหรับผู้ที่ทำเกมด้วย Unity งานนี้ไม่ควรพลาด

พัฒนาเกมลง iOS ด้วย Swift และ SpriteKit ตอนที่ 5 การใช้ SKAction.move

สำหรับบทความตอนนี้จะพูดถึงการใช้ SKAction.move เพื่อที่จะให้ภาพเคลื่อนที่ไปยังจุดต่าง ๆ ที่เรากำหนด ใน SpriteKit จะมีคลาส SKAction ซึ่งเก็บรวบรวมฟังก์ชันที่ทำหน้าที่ในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหรือคุณสมบัติของโหนดที่อยู่ในซีน ซึ่งฟังก์ชัน move เป็นหนึ่งในฟังก์ชันที่อยู่ใน SKAction โดยทำหน้าที่ในการทำให้โหนดหรือวัตถุนั้น ๆ เคลื่อนที่ไปยังตำแหน่งใหม่ เรามาเริ่มต้นเรียนรู้การใช้ SKAction.move โดยเริ่มต้นสร้างโปรเจคชื่อ