fbpx

Unity: สร้าง GameObject ที่ตำแหน่ง (0,0,0)

หลายคนที่ใช้ Unity อาจรู้สึกหงุดหงิดที่เวลาสร้าง GameObject ใหม่ แล้วต้องมาคอย Reset ตำแหน่งให้อยู่จุด (0,0,0) วันนี้มีวิธีตั้งค่าให้มาอยู่ตำแหน่ง (0,0,0) ตั้งแต่เริ่มสร้าง GameObject วิธีการง่ายตั้งค่าให้ GameObject อยู่ในตำแหน่ง (0,0,0) เมื่อสร้างใหม่ทำง่าย ๆ ได้ดังนี้

Visual Studio หาคลาสของ Unity ไม่เจอ

คนที่เริ่มต้นใช้ Unity ใหม่ ๆ หลายคนมักเจอปัญหาโปรแกรม Visual Studio หาคลาสของ Unity ไม่เจอ ดังนั้นก็ไม่สามารถเขียนต่อได้ ในบทความนี้มีวิธีแก้ไข ปัญหาที่เจอ ยกตัวอย่างเช่น เมื่อพิมพ์คำสั่ง แล้วมีเส้นแดง ๆ ขีดเส้นใต้ที่ UnityEngine นั่นหมายความว่าโปรแกรม