fbpx

Phishing Mail เมลปลอมไม่เนียน

ยังมีส่งมาให้เห็นอยู่เรื่อยๆ เลยกับ อีเมลปลอม หรือ Phishing Mail Phishing Mail คือ อีเมลปลอมที่ถูกส่งมาโดยผู้ไม่หวังดีหรือพวกโจร ทำเนียนๆ ว่ามีคนอื่นกำลังใช้งาน account ของเราอยู่ แล้วให้เราไปเข้าไป Log in ผ่านเว็บหรือผ่านแอพพลิเคชัน ถ้าหากใครหลงใส่รหัสผ่านจริงเข้าไปแล้ว มันก็จะเอารหัสผ่านเรานั้นไปใช้งานทันที