fbpx

วิธีตั้งค่าเพื่อลดเสียงรบกวนจากไมค์ในโปรแกรม OBS

ช่วงนี้หลายคนอาจจะต้องทำงานที่บ้านเพราะด้วยสถานการณ์ Covid-19 ทำให้ต้องเรียนรู้ซอฟต์แวร์สำหรับสื่อสารระหว่างการทำงาน หลายคนจะต้องใช้ OBS studio หรือ Open Broadcaster Software ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ฟรีสำหรับใช้สตรีมมิ่งและการบันทึกวิดีโอจากหน้าจอ

ซึ่งในการใช้งานหลายคนเจอปัญหาเสียงรบกวนแทรกเข้าไมโครโฟน ไม่ว่าจะเป็นเสียงจากแอร์ หรือเสียงจากพัดลม หรือเสียงอื่น ๆ ก็ตาม ที่ทำให้มีเสียงรบกวดน่ารำคาญในไปในวิดีโอที่กำลังอัด หรือเผยแพร่อยู่

วันนี้เลยมี Trick ง่าย ๆ ในการตั้งค่าการใช้งาน เพื่อลดเสียงรบกวนดังกล่าว ดังนี้

1. คลิกขวาที่ Mic/Aux แล้วเลือก Filters ดังรูปที่ 1

รูปที่ 1 ใส่ Filters ให้เสียงจากไมโครโฟน

2. คลิกเครื่องหมาย + ตรงมุมล่างซ้าย แล้วเลือก Noise Gate แล้วตั้งค่าดังรูปที่ 2

รูปที่ 2 ตั้งค่า Noise Gate

3. คลิกเครื่องหมาย + ตรงมุมล่างซ้าย อีกครั้งแล้วเลือก Noise Suppression แล้วตั้งค่า ดังรูปที่ 3

รูปที่ 3 ตั้งค่า Noise Suppression

OBS : https://obsproject.com/

Aj.Montri