Unity เปิดตัว Unity Gaming Services เพื่อให้นักพัฒนาเกมสร้างเกมออนไลน์หลายผู้เล่นข้ามแพลตฟอร์มได้ง่ายขึ้น

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา Unity ได้ประกาศเปิดตัว “Unity Gaming Services” เพื่อให้นักพัฒนาเกม สามารถสร้างเกมออนไลน์หลายผู้เล่น สามารถเล่นเกมข้ามแพลตฟอร์มได้ง่ายขึ้น นักพัฒนาเกมหลายคนทราบดีว่าการพัฒนาเกมแบบออนไลน์หลายผู้เล่นแบบข้ามแพลตฟอร์ม หรือ Cross-platform Multiplayer Game นั้นเป็นเรื่องไม่ง่ายเลยในการจัดการกับระบบหลังบ้าน อีกทั้งการจัดการผู้เล่นในกรณีที่มีผู้เล่นจำนวนมากขึ้น

ผลงานโปรเจคนักศึกษาที่ใช้ Unreal Engine ที่ได้รับรางวัล Rookie Awards 2021

เมื่อวันที่ 29 กรกฏาคม 2564 เว็บไซต์ Unreal ได้ประกาศผลงานโปรเจคนักศึกษาที่ใช้ Unreal Engine ที่ได้รับรางวัล Rookie Awards 2021 หลังจากที่มีการประกาศรางวัล Rookie Awards ครั้งที่ 11 ซึ่งในปีนี้มีผลงานที่ส่งประกวด 4,104