fbpx

น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายความอาลัยแด่ในหลวงรัชกาลที่ ๙ พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย

วันนี้ เป็นวันพฤหัสบดี ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ตรงกับขึ้น ๗ ค่ำ เดือน ๑๒ ปีระกา เป็นอีกวันที่ผู้เขียนรู้สึกเศร้าหมองอาลัยเป็นอย่างยิ่ง และเชื่อว่าชาวไทยทุกคนก็คงรู้สึกเช่นเดียวกัน เพราะเป็นวันที่มีพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร หรือในหลวงรัชกาลที่ ๙ ของปวงชนชาวไทย

นับตั้งแต่วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ก็ผ่านมาแล้ว ๑ ปีกว่า ประชาชนทั่วทั้งแผ่นดินไทยก็ยังคงเศร้าโศกอาลัยมาอย่างต่อเนื่องและยิ่งใจหายเมื่อถึงวันนี้ที่ต้องถวายความอาลัยแด่ในหลวงรัชกาลที่ ๙ เป็นครั้งสุดท้าย ในวันถวายพระเพลิงพระบรมศพ

เมื่อได้เห็นข่าวมีผู้คนมากมายมหาศาลหลั่งไหลมาจากทั่วทุกสารทิศไปร่วมถวายความอาลัยบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงด้วยความมุ่งมั่นและอดทนต่อแดดและฝนอย่างไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคใด ๆ แสดงให้เห็นถึงความรัก ความอาลัยอย่างมาก ต่อในหลวงรัชกาลที่ ๙

ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงงานหนักที่สุด โดยดูได้จากโครงการที่ท่านทรงทำไว้มีมากมาย มากกว่า ๔,๐๐๐ โครงการ ยากที่จะกล่าวถึงได้ทั้งหมด โดยทุกโครงการทำเพื่อประชาชนชาวไทย พสกนิกรของท่าน โดยไม่คำนึงถึงความเหน็ดเหนื่อย พระองค์ทรงเป็นต้นแบบในทุกสาขาวิชาชีพ เพราะเวลาที่พระองค์ทรงสนพระทัยเรื่องใด ก็จะทรงศึกษาอย่างลึกซึ้งถ่องแท้ รู้ทุกรายละเอียดจนเป็นต้นแบบในสายวิชาชีพนั้น ๆ ได้ พระองค์จึงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ประชาชนรักมากที่สุดจนเรียกว่า “พ่อ” ซึ่งเปรียบเสมือนกับพ่อหลวงของปวงชนชาวไทย

สุดท้ายนี้ขอน้อมนำพระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร มาปิดท้ายบทความนี้เพื่อเป็นแนวทางในการทำงานและดำเนินชีวิตต่อไป และขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายความอาลัยแด่ในหลวงรัชกาลที่ ๙ พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย

…เมื่อออกไปปฏิบัติหน้าที่การงาน จะเป็นงานใด สาขาใด เป็นงานเล็ก หรืองานใหญ่ อยู่ ณ ที่ใดก็ตาม ควรจะได้ศึกษาถึงพื้นฐานของงาน ของสังคม ตลอดจนสภาวะแวดล้อม ให้เข้าใจสภาพความเป็นจริงอย่างกระจ่างและทั่วถึง จักได้สามารถเลือกสรรหลักวิชาและวิธีการปฏิบัติให้ถูกต้องพอเหมาะพอดีกับงาน กับสถานการณ์และความจำเป็น เพื่อให้งานที่ทำดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุผลดีอันพึงประสงค์ทั้งส่วนตนและส่วนรวมได้เต็มที่…

ความตอนหนึ่งใน พระบรมราโชวาท
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของมหาวิทยาลัยมหิดล
วันพฤหัสบดีที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร

 

สถิตอยู่ในใจตราบนิจนิรันดร์
น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้เขียนบทความเว็บบล็อก www.ajmontri.com