fbpx

ในปี 2021 คนวัย Gen Z ชอบเล่นเกม ROBLOX มากที่สุด

App Annie เว็บไซต์ที่รวบรวมสถิติข้อมูลแอพและเกมบนมือถือได้รายงานข้อมูลผู้เล่นเกมมือถือในปี 2021 ที่ผ่านมา โดยจำแนกตามวัย พบว่า วัย GenZ (อายุระหว่าง 16-24 ปี) อันดับ 1 ชอบเล่นเกม ROBLOXอันดับ 2 ชอบเล่นเกม Among Us!อันดับ