fbpx

VR BIDC 2020 งานสัมมนาที่คนดิจิทัลไม่ควรพลาด

18-23 สิงหาคม 2563 นี้ คนดิจิทัลไม่ควรพลาด สำหรับงานสัมมนาดี ๆ ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี BIDC 2020 หรือ Bangkok International Digital Content Festival 2020 ซึ่งเป็นงานสัมมนาระดับนานาชาติที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัลคอนเทนท์ ด้วยในปีนี้มีสถานการณ์การระบาดของไวรัส Covid-19