fbpx

คำนวณอัตราผลตอบแทน IRR อย่างง่าย เพื่อเลือกซื้อแบบประกัน

คุณกำลังจะหาซื้อประกันชีวิตอยู่ใช่ไหม? คุณกำลังจะออมเงินในรูปแบบประกันชีวิตใช่ไหม? คุณกำลังจะหาซื้อประกันชีวิตเพื่อลดหย่อนภาษีใช่ไหม? เดี๋ยวนี้การทำประกันชีวิตไม่ได้ต้องการแค่ความคุ้มครองชีวิตเท่านั้นที่เมื่อเราตาย แล้วคนที่อยู่ข้างหลังจะได้ไม่เดือดร้อนเพียงแค่นั้น แต่การทำประกันชีวิตเดี๋ยวนี้ยังสามารถทำเพื่อออมเงินได้ หรือเราจะวางแผนทางการเงินให้มีเงินใช้ยามแก่เฒ่า ยามเจ็บป่วยก็ได้เพราะอีกหน่อยประเทศไทยจะเข้าสู่ยุคสังคมผู้สูงอายุ ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีการทำประกันชีวิตมากที่สุดและญี่ปุ่นก็ได้เข้าสู่ยุคสังคมผู้สูงอายุ เมื่อมีประกันไว้ ก็จะมีเงินเพียงพอการดำรงชีพวัยเกษียณ เราล่ะ…ถ้าไม่ทำประกันชีวิต ออมเงิน หรือวางแผนไว้ให้มีใช้เมื่อยามแก่เฒ่าคงไม่ได้ หรือจะหวังให้ลูกหลานเลี้ยง ก็หวังไม่ได้เช่นกัน เพราะถ้าไม่มีมรดกหรือทรัพย์สมบัติเราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าเขาจะดูแลเราไปจนตาย เข้าเรื่องกันดีกว่า… ปัญหาก็คือการประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์มีให้เลือกเยอะแยะไปหมดแล้วจะเลือกทำแบบไหนดีล่ะ… ค่าที่นิยมใช้ในการตัดสินใจตัวหนึ่งก็คือค่า