คำนวณอัตราผลตอบแทน IRR อย่างง่าย เพื่อเลือกซื้อแบบประกัน

คุณกำลังจะหาซื้อประกันชีวิตอยู่ใช่ไหม? คุณกำลังจะออมเงินในรูปแบบประกันชีวิตใช่ไหม? คุณกำลังจะหาซื้อประกันชีวิตเพื่อลดหย่อนภาษีใช่ไหม? เดี๋ยวนี้การทำประกันชีวิตไม่ได้ต้องการแค่ความคุ้มครองชีวิตเท่านั้น ที่เมื่อเราตาย แล้วคนที่อยู่ข้างหลังจะได้ไม่เดือดร้อนเพียงแค่นั้น แต่การทำประกันชีวิตเดี๋ยวนี้ยังสามารถทำเพื่อออมเงินได้ หรือเราจะวางแผนทางการเงินให้มีเงินใช้ยามแก่เฒ่า ยามเจ็บป่วยก็ได้ เพราะอีกหน่อยประเทศไทยจะเข้าสู่ยุคสังคมผู้สูงอายุ ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีการทำประกันชีวิตมากที่สุด และญี่ปุ่นก็ได้เข้าสู่ยุคสังคมผู้สูงอายุ เมื่อมีประกันไว้ ก็จะมีเงินเพียงพอการดำรงชีพวัยเกษียณ เราล่ะ…ถ้าไม่ทำประกันชีวิต ออมเงิน หรือวางแผนไว้ให้มีใช้เมื่อยามแก่เฒ่าคงไม่ได้ หรือจะหวังให้ลูกหลานเลี้ยง ก็หวังไม่ได้เช่นกัน เพราะถ้าไม่มีมรดกหรือทรัพย์สมบัติ